حضور بازی کاراگاه علوی در نمایشگاه دیجیتال ۹۱
بازی کاراگاه علوی در ششمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای رسانه ای در قسمت بازی های رایانه ای نمایشگاه حضور می یابد  . این نمایشگاه از تاریخ پنجشنبه ۱۳مهرماه لغایت شنبه ۲۲مهرماه ۱۳۹۱به مدت ۱۰ روز در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می گردد. ساعات بازدید ۹ صبح الی ۹ شب می باشد