حضور بازی کارآگاه علوی در بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر
بازی کارآگاه علوی مانند سال پیش امسال هم در بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشت. بازی کارآگاه علوی امسال در بیست و نهمین دوره از جشنواره فیلم فجر در بازار بین المللی فیلم و ارایه تولیدات بازی های رایانه ای ایرانی حضور داشت. امسال نیز مانند سال پیش با نشان دادن بازی کاراگاه علوی در جشنواره فجر نظر کارگردان ها و نویسندگان...