مصاحبه مجله پردیس لایو با امیر هوشنگ امام جمعه
تقریبا ۱ سال پیش در حال وب گردی بودم که موضوع جالبی به چشمم خورد و مشاهده کردم که ۲ برادر ( برادران امام جمعه ) در حال ساخت بازی ای بودند به نام کارآگاه علوی و نسخه بتا آن را برای دانلود گذاشته بودند . من وسوسه به دانلود آن شدم و بعد ار  دانلود واقعا از بازی لذت بردم چون دست کمی از بازیهای شرلوک هلمز و هرکول پوارو نداشت و بسیار معماهای جالبی...