نقد و بررسی بازی کارآگاه علوی
 این روزها بسیاری از بازی ها را از روی فیلم ها و سریال ها میسازند.البته این موضوع می تواند هم خوب باشد و هم بد. اگر نگاهی به بازی ساخته شده کارآگاه علوی بیندازیم می توانیم بدون اقراق این را بیان کنیم که صنعت بازی سازی در ایران و بازی های ساخته شده از روی سریالها و فیلم و … پیشرفت چشمگیری داشته که این افتخاری برای میهن ماست. بیشتر شما...