Aanimator بنفش پوش میشود
با توجه به شروع سال جدید میلادی Aanimator تصمیم گرفت که قسمتهای دیگری به سایت خود اضافه کند بنابراین تصمیم گرفته شد که طراحی جدیدی انجام بگیرد تا بیشتر مورد توجه بازدید کنندگان خود قرار گرفته شود . بدین منظور علاوه بر طراحی جدید سایت اصلی ، تغییر شکل ظاهری وبلاگ را نیز انجام شد تا دو قسمت سایت شباهت ویژه ای به هم داشته باشند . در این طراحی...