نسخه آزمایشی اصلی بازی کاراگاه علوی به زودی
نسخه آزمایشی اصلی بازی کاراگاه علوی به زودی منتشر خواهد شد . اخبار مربوطه به انتشار ، اسکرین شات و قابلیت های جدید نیز متعاقبا‍ً خبر داده می شود . به آن دسته از دوستان که می خواهند اخبار را دنبال کنند پیشنهاد می شود که عضو خبرنامه سایت شوند . باتشکر از شما مدیر سایت
جنون یافتن سرنخ
زنی می میرد و شما باید قاتل را پیدا کنید ¸ خود خود شما هم که نه ¸می شوید دست راست کاراگاه علوی و می روید به کوچه پس کوچه های تهران هشتاد سال پیش و معماها را حل می کنید . همه اینها میسر می شود اگر اهل بازی کامپیوتری باشید . مدتی است نسخه آزمایشی بازی کاراگاه علوی برای آشنایی دوستاران بازی های کامپیوتری روی سایت های گوناگون قرار گرفته و گویا...