Aanimator blog

وقتی کارآگاه علوی رایانه ای می شودبه بهانه ساخت بازی رایانه ای کارآگاه علوی

سایت خبری سیمافیلم/ سید رضا صائمی : برای اولین بار در ایران از یک سریال معروف ایرانی یعنی ” کارآگاه علوی ” بازی رایانه ای طراحی و ساخته می شود . تولید این مجموعه اگرچه در حوزه ساخت بازی های رایانه ای و انیمیشن سازی ایران ، تجربه ای تازه و مفید است و می توان آن را به خاطر رشد این صنعت در کشور به فال نیک گرفت ؛ اما تولید این بازی ، تنها به این موضوع ختم نمی شود و نتایج آن در ابعاد دیگری نیز تعمیم می یابد که مهم ترین نتیجه آن معرفی و بازتولید هنر و سینمای ایران در قالب این بازی هاست که از مدیوم و ابزاری جانبی و البته مستقل و هویتمند در بسط فرهنگی و جغرافیایی سینمای ایران بهره می برد. در دنیای رسانه ای شده امروز ، فرهنگ سازی از تکنیک ها و ابزارهای مختلفی برای جذب افکار عمومی استفاده می کنند که در این میان تکنولوژی های تصویری و بصری بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و دامنه مخاطبان آن گسترده تر است. اگر بازی های رایانه ای را به دلیل وجود تصویر و سویه های بصری آن در ذیل ابزارهای ارتباطی و رسانه ای قرار دهیم ، امروزه سهم زیادی از دنیای تصویر و رسانه را باید به آن اختصاص داد ؛ چرا که به رقیبی سرسخت برای تلویزیون و سینما بدل شده است.  دامنه و نفوذ این بازی ها حتی از دنیای کودک و نوجوان هم عبور کرده و بزرگسالان  را

نیز مجذوب خود ساخته است. لذا در دنیای دیجیتال و جهان تصویری امروز نمی توان از تاثیرات این بازی ها در امان بود به ویژه این که این بازی ها در خدمت دولت ها و بازی های سیاسی هم قرار گرفته و از قدرت آنها در جهت اهداف سیاسی – فرهنگی سیاستمداران استفاده می شود. در دهه اخیر انواع بازی های رایانه ای به بهانه حادثه یازده سپتامبر و مبارزه با تروریسم درباره طالبان ساخته شده است که قصد دارد از جذابیت این بازی ها و تاثیرات تربیتی و روانشناختی آن در شکل گیری افکار و اندیشه های ضد تروریستی در اذهان کودکان استفاده کند. در سال گذشته به دنبال پرتاب کردن کفش خبرنگار عراقی به سوی بوش ، به سرعت انواع بازی های رایانه ای آن هم تولید شد تا از این رخداد سیاسی به نفع مقاصد تجاری سازندگان آن استفاده شود . در واقع بازی های رایانه ای به دلیل جذابیت های بصری و کارکردی و ظرفیت های تجاری و فرهنگی بالایی که دارند ، به قدرت مجازی جدیدی بدل می شوند که شاید در آینده ای نزدیک ،  رقیب سرسختی برای سینما و تلویزیون باشد. قطعا یکی از عوامل مهم این قدرت و جذابیت به ماهیت فعال و دوسویه این رسانه بر می گردد ؛ به این معنی که مخاطب این رسانه تنها و به شکل منفعلانه به تماشای آن نمی نشیند بلکه خود نیز به عنوان یک عامل فعال در فرایند این بازی مشارکت دارد و در شکل گیری آن سهیم است . اساسا این رسانه بدون حضور و کنش مخاطب ، کارایی و اثربخشی و اصلا هویت ندارد. بدیهی است همین امکان مشارکت و تاثیر مخاطب در این بازی – رسانه ، نقش اساسی در محبوبیت و نفوذ آن خواهد داشت. چرا که مخاطب این مدیوم خود را به عنوان عنصری سازنده و شکل دهنده در داستان ، فیلم و تصویر مورد نظر می بیند و از این حضور فعال و موثر لذت می برد.   تبدیل سریال ها و فیلم های معروف ایرانی به بازی های رایانه ای علاوه بر این که می تواند به بومی شدن این بازی ها و تناسب آن با فرهنگ ایرانی کمک کند و به نوعی مصونیت روانی – فرهنگی در برابر ارزش های بیگانه فراهم آورد ،  می تواند به بسط فرامتنی سینما و فیلم نیز دامن بزند. مثلا همین بازی رایانه ای کاراگاه علوی شاید بیش از خود فیلم بتواند در شکل گیری و تثبیت کودکان ایرانی از یک پلیس و کارآگاه ایرانی موثر باشد. ضمن این که صادرات و توزیع جهانی آن هم اگر با موفقیت همراه باشد و بتواند به لحاظ تکنیکی و جذابیت های گرافیکی با بازی های غربی هماوردی کند، می توان بسیاری از فیلم ها و سریال های ایرانی را در سطح جهانی معرفی و بازاری جدید برای فرهنگ و هنر ایرانی ایجاد کرد. هم اکنون سریال کره ای جومونگ با تولید بازی های رایانه ای این مجموعه ، بازار فرامتنی برای خود ایجاد کرده است که به موازات متن سینمای اثر ، به تبلیغ و ترویج سینمای کره کمک زیادی می کند.
در کنار این حرکت ایجابی ، از منظر سلبی نیز می توان به این مساله نگریست به این معنی که در دنیای رسانه ای شده امروز که تحت سیطره تصویر قرار دارد و جنگ فرهنگ و تمدن ها در مرز رسانه ای و تصویری در حال وقوع است ، ساخت بازی های رایانه ای درباره اساطیر ، مشاهیر و بزرگان علمی و دینی و دستاوردهای تمدن ساز ایرانی می تواند فرهنگ و تمدن ما را در برابر آماج هجمه بازی ها و انیمیشن های ساخته شده مصون بدارد.
بازی رایانه ای سریال کارآگاه علوی اگرچه نقطه امیدی برای هنر ایرانی در صنعت سرگرمی و فانتزی است اما بی ذوقی یا بی کیفیتی این بازی به لحاظ بصری ، زیبایی شناختی ، تکنیکی و گرافیکی می تواند حتی به اصل اثر و متن سینمایی آن هم ضربه بزند. لذا توجه به سطح کیفی اثر و جاذبه های ظاهری آن ضرورت کارکردی دارد به ویژه این که اولین بازی رایانه ای درباره یک سریال ایرانی بیشتر در کانون توجه مردم و متخصصان قرار می گیرد.

نظری بنویسید