Aanimator blog

بنرهای حمایت از کارآگاه علوی

support_blog

برای حمایت از بازی کاراگاه علوی دوستانی که وب سایت یا وبلاگ دارند می توانند کد بنر حمایت از بازی کاراگاه علوی را در هدر سایت خود قرار دهند . برای دریافت کد و نوع بنر به ادامه مطلب بروید.

banner1

کد نمایش بنر کوچک ۱ :

<a
href=“http://alavi.aanimator.com/”>
<img src=“http://alavi.aanimator.com/ads/banner1.gif”
alt=“http://alavi.aanimator.com” width=“140” height=“49” border=“0”>
</a>

banner2

کد نمایش بنر کوچک ۲ :

<a
href=“http://alavi.aanimator.com/”>
<img src=“http://alavi.aanimator.com/ads/banner2.gif”
alt=“http://alavi.aanimator.com” width=“140” height=“49” border=“0”>
</a>

banner4

کد زیر را در هدر  زیر قسمت body  سایت  یا وبلاگ خود قرار دهید

کد بنر گوشه ۱:

<script
language=’JavaScript’ type=’text/javascript’
src=’http://alavi.aanimator.com/ads/alavi2.js’>
</script>

banner3

کد زیر را در هدر  زیر قسمت body  سایت  یا وبلاگ خود قرار دهید

کد بنر گوشه ۲:

<script
language=’JavaScript’ type=’text/javascript’
src=’http://alavi.aanimator.com/ads/alavi3.js’>
</script>

banner5

کد زیر را در هدر  زیر قسمت body  سایت  یا وبلاگ خود قرار دهید

کد بنر گوشه ۳:

<script
language=’JavaScript’ type=’text/javascript’
src=’http://alavi.aanimator.com/ads/alavi.js’>
</script>