Aanimator blog

حضور بازی کارآگاه علوی در بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر

 حضور بازی کارآگاه علوی در بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر

بازی کارآگاه علوی مانند سال پیش امسال هم در بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشت.

بازی کارآگاه علوی امسال در بیست و نهمین دوره از جشنواره فیلم فجر در بازار بین المللی فیلم و ارایه تولیدات بازی های رایانه ای ایرانی حضور داشت.

امسال نیز مانند سال پیش با نشان دادن بازی کاراگاه علوی در جشنواره فجر نظر کارگردان ها و نویسندگان را برای حضور در این حوزه هنری جلب کرد سال پیش با نشان دادن بازی کارآگاه علوی در جشنواره کارگردانی خواستار ساخت بازی رایانه ای فیلم خود شدند امسال هم این پیامد را میرساند که نقش افرینان این حوزه هنر خواهان ساخت بازی رایانه ای از روی فیلم خود باشند .

گفتنی است این دومین حضور بازی کاراگاه علوی در بازار بین المللی فیلم فجر به شمار می رود.

نظری بنویسید