Aanimator blog

بازی کاراگاه علوی روی Mac OS X

 بازی کاراگاه علوی روی Mac OS X

آن دسته از دوستانی که می خواهند بازی کاراگاه علوی را بروی Mac OSX اجرا کنند می توانند از برنامه زیر استفاده کنند .

crose over mac : http://www.codeweavers.com

نظری بنویسید